MOINS DE 14
Samedi 22/09/18 14h00
rugbyclub viry chatillon
Viry-Châtillon
Jeu à VII
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub arpajon

Arpajon
Jeu à VII
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub viry chatillon
Viry-Châtillon
Jeu à X
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub arpajon

Arpajon
Jeu à X
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
MOINS DE 14
Samedi 29/09/18 14h00
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
 
G - P
rugbyclub grigny
Grigny
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
 
G - P
rugbyclub yerres
Yerres 1
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
 
P - G
rugbyclub yerres
Yerres 2
MOINS DE 14
Samedi 06/10/18 14h00
rugbyclub ris orangis
Ris-Orangis
Jeu à VII
 
P - G
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub chilly
Chilly-Mazarin
Jeu à VII
 
P - G
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
MOINS DE 14
Samedi 13/10/18 14h00
rugbyclub montreul sous bois
Montreuil
Jeu à VII
 
6E - 2E
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub saint denis
St-Denis
Jeu à VII
 
3E - 4E
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub montreul sous bois
Montreuil
Jeu à X
 
42 - 10
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub saint denis
St-Denis
Jeu à X
 
15 - 26
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
MOINS DE 14
Samedi 10/11/18 14h00
rugbyclub marcoussis
Marcoussis
 
40 - 44
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
MOINS DE 14
Samedi 24/11/18 14h00
rugbyclub garches
Garches
Jeu à VII
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub conflans herblay
Conflans-Herblay
Jeu à VII
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub garches
Garches
Jeu à X
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
rugbyclub conflans herblay
Conflans-Herblay

Jeu à X
 
xx - xx
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
MOINS DE 14
Samedi 08/12/18 14h00
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
Jeu à VII
 
xx - xx
rugbyclub aulnay suos bios
Aulnay
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
Jeu à VII
 
xx - xx
rugbyclub grigny
Grigny
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
Jeu à X
 
xx - xx
rugbyclub aulnay suos bios
Aulnay
logo carre SGS Rugby coin arrondi
SGS Rugby
Jeu à X
 
xx - xx
rugbyclub grigny
Grigny

 

 • partenaire sgdb
 • partenaire CG91
 • partenaire SGS Omnisports
 • partenaire ffr
 • partenaire CIFR
 • partenaire CD91
 • partenaire GRENELLE
 • partenaire hippeau
 • partenaire la vierge
 • partenaire miam miam sushi
 • partenaire recci
 • partenaire VAG2000
 • partenaire XV Parlement